API of vertrouwenspersoon

 

Een club-API of API is een vertrouwenspersoon die integer en onafhankelijk is en handelt binnen de werking van zijn/haar club. De taak van een API bestaat er uit om meldingen te ontvangen, een gesprek met de melder te voeren, te luisteren naar binnengekomen klachten en bekommernissen en verdere stappen te ondernemen. Dit kan gebeuren in het geval van een vraag, een vermoeden, een klacht of een vastgesteld feit.

Deze stappen kunnen zijn:

  • Bemiddelen tussen melder en andere betrokkenen
  • Overleg met het bestuur
  • De Federatie-API contacteren
  • De huisarts/politie/parket contacteren

 

De API blijft de gang van zaken verder opvolgen en koppelt op geregelde tijdstippen terug met de betrokkene(n).

API binnen onze club

 

Binnen onze club zijn Stijn Vandesande en Stef Benijts aangesteld als API. Stijn en Stef zijn twee trainers van onze club en hebben een officieel diploma van de API opleiding. Er zijn dus talloze momenten waarop je Stijn of Stef kan aanspreken, maar ze zijn ook bereikbaar via e-mail.

Je kan ervan uitgaan dat Stijn of Stef je vraag, melding of klacht in alle discretie en vertrouwen behandelt.