Examens

 

Algemeen

Bij judo geeft de kleur van de gordel het algemene kennisniveau van de judoka aan. Eerst en vooral wordt er een onderscheid gemaakt in KYU's (vertaald : "groep of klas") en DAN's (vertaald : "graden"). Om voor een volgende klasse of graad in aanmerking te komen zijn er internationale richtlijnen vastgelegd omtrent wachttijden en minimum leeftijden. De "wachttijd" duidt op de minimale periode die nodig is om door training (lees aanwezigheden en inzet) je vaardigheden en kennis te vergroten tot het volgende niveau.

 

De KYU's of groepen

Al de KYU examens kunnen in de club door de trainers worden afgenomen. Een beginner krijgt de witte band en kan vervolgens gele, oranje, groene, blauwe of bruine band behalen door de vooropgestelde testen met succes af te leggen. 

  • 6e KYU of witte band (ROK-KYU)
  • 5e KYU of gele band (GO-KYU)
  • 4e KYU of oranje band (YON-KYU)
  • 3e KYU of groene band (SAN-KYU)
  • 2e KYU of blauwe band (NI-KYU)
  • 1e KYU of bruine band (IK-KYU)

In onze club kan een judoka kandidaat een hogere gordel (KYU) behalen mits volgende voorwaarden voldaan zijn :

  • Vooropgestelde minimum leeftijd wordt bereikt in het huidige kalenderjaar.
  • Voldoende aantal aanwezigheden op de training hebben (wachttijd).
  • Voldoende inzet tonen op de trainingen.
  • Blijk geven de leerstof op meer dan voldoende wijze te beheersen.

Wij maken ook gebruik van tussengordels (bijvoorbeeld half wit/geel, half geel/oranje) 

 

Hoe langer je oefent, hoe beter je wordt. Om een hogere graad te behalen wordt een examen afgenomen. Hoe hoger de graad, hoe ingewikkelder de technieken die je moet beheersen.

 

Hieronder het programma voor de verschillende graden. SUCCES !!!!!