Principes

 

Maximale doetreffendheid bij minimum van inspanning

Om een maximaal resultaat te bekomen, moet een persoon handelen met optimale inzet van geestelijke en lichamelijke energie. In judo leert men de kracht van de tegenstander (minimum van eigen inspanning) te gebruiken om hem ten val te brengen (maximale doeltreffendheid). Als dit doorgetrokken wordt naar het dagelijse leven, is dit het principe van de juiste dingen te doen op het juiste moment door een eenheid van denken en handelen na te streven in alles wat men onderneemt. In essentie kan dit principe worden ingekort tot "Maximale efficiëntie".

 

Wederzijds voordeel en welvarendheid

Judoka’s dienen respect te hebben voor zichzelf en anderen. Bij het beoefenen van judo leren ze samen te werken om zich vaardigheden eigen te maken, door technieken te doen maar ook door ze te ondergaan. Dit principe van samenwerkend leren is zeker ook in andere gebieden van het leven geldig.