Missie en Visie van onze club

 

De MISSIE geeft aan wat de bestaansreden is van JudoClub Oevel en kan als volgt worden samengevat: Het aanbieden van een technisch onderlegde judo opleiding, zowel met recreatieve als competitieve doeleinden, met zorg voor de sportieve en persoonlijke ontwikkeling van de judoka’s en dit in een gemoedelijke leuke familiale sfeer.

 

Met de sportieve en persoonlijke ontwikkeling doelen we op het stimuleren van de positieve effecten van judo en – bij uitbreiding – van sport in het algemeen. Hierbij staan vier waarden centraal:     

 

Gezondheidswaarde  

Judo zorgt voor beweging en maakt gebruik van het volledige lichaam en draagt daarom bij tot de algemene gezondheid van de judoka.     

 

Vormende waarde  

Judo betekent ‘zachte weg’ en dit uit zich zowel in de sportieve uitwerking van de sport als in de bijhorende waarden en normen. Respect en eerbiedigheid worden hoog in het vaandel gedragen. Door het technische aspect van judo wordt de judoka aangespoord om zich te blijven ontwikkelen. Verder leert de judoka zijn eigen grenzen verkennen en leert hij om te gaan met verlies en/of winst.     

 

Socioculturele waarde  

Via de trainingen en socioculturele activiteiten komen sociale contacten tot stand en wordt het gemeenschapsgevoel versterkt.     

 

Intrinsieke waarde  

Judo is gewoon leuk om te doen. Het spelkarakter, de competitieve aard en de laagdrempeligheid van deze sport wekken de interesse op van een grote doelgroep, ongeacht de leeftijd. De motorische en psychische ontwikkeling die deze sport met zich meebrengt, draagt bij tot het positief zelfbeeld van de judoka.        

 

De VISIE geeft weer hoe bovenstaande missie door JudoClub Oevel op lange termijn gerealiseerd zal worden.     

 

De concrete uitwerking van deze visie zal gebeuren via de volgende kanalen:     

 

Trainingen  

Wekelijkse trainingen worden aangeboden waarbij op educatief verantwoorde wijze aan judo wordt gedaan. Kleuters (3 tot 6 jaar) worden hierbij afgesplitst van de oudere kinderen en leren de beginselen van judo aan met een sterke nadruk op de spelvorm. De leden ouder dan 6 jaar leren stapsgewijs verschillende technieken aan, waarbij iets meer nadruk wordt gelegd op het competitieve aspect van judo. Via een begeleide deelname aan provinciale en regionale tornooien zal deze doelgroep zich kunnen meten met andere tegenstanders. Alle trainingen staan onder leiding van een gediplomeerde trainer en worden bijgestaan door hulplesgevers.  

 

Wedstrijden  

Judo Vlaanderen organiseert op regelmatige basis wedstrijden voor judoka’s vanaf 7 jaar. Deze doelgroep wordt nooit verplicht, maar wel gemotiveerd om af en toe deel te nemen aan deze wedstrijden. Dit stimuleert judoka’s om ergens naartoe te werken en leert hen om om te gaan met stress, onbekende tegenstanders en winst en/of verlies.

 

Socioculturele activiteiten  

Diverse socioculturele activiteiten dragen bij tot het clubgevoel en bij uitbreiding ook tot het gemeenschapsgevoel van niet enkel de judoka’s, maar ook de ouders, sympathisanten en vrijwilligers. Ook hier wordt aandacht geschonken aan alle eerder genoemde waarden en normen.