Groep 1

Dinsdag en Vrijdag: 18h15 - 19h15

Doelstelling

De nadruk ligt op het aanleren van de verscheidene basistechnieken, zoals vallen en judokoprol.
Ook leren onze jonge judoka's hier hun eerste worpen en houdgrepen.
Aanscherpen van de motoriek is eveneens een doelstelling. Zo wordt de basis gelegd om in een hogere groep de moeilijkere technieken makkelijker onder de knie te krijgen.
Vrijblijvend mogen deze judoka's deelnemen aan officiële ontmoetingen. Belangrijk hier is dat de nadruk niet gelegd wordt op winst of verlies, maar dat ze zich vooral amuseren. Hier krijgen ze ook de mogelijkheid om hun aangeleerde technieken te verfijnen en toe te passen in wedstrijdjes.