Groep 1

Dinsdag & Vrijdag: 18h30 - 19h30

 

Doelstelling

De nadruk ligt op het aanleren van de verscheidene basistechnieken, zoals vallen en judokoprol. Judoka's die gestart zijn bij de groep kleuters hebben hier een klein voordeel. Deze basistechnieken worden eveneens afgewisseld met verscheidene varianten en toepassingen. Sommige technieken worden bovendien meer in wedstrijdvorm (voor oudere kids van de groep) gegoten om deze beter te leren toepassen.
Ook leren onze jonge judoka's hier hun eerste worpen en houdgrepen.
Aanscherpen van de motoriek is eveneens een doelstelling. 
Vrijblijvend mogen deze oudere judoka's deelnemen aan officiële ontmoetingen. Belangrijk hier is dat de nadruk niet gelegd wordt op winst of verlies, maar dat ze zich vooral amuseren. Hier krijgen ze ook de mogelijkheid om hun aangeleerde technieken te verfijnen en toe te passen in wedstrijdjes.