Groep 2

Dinsdag: 19h30 - 20h45

Vrijdag: 19h30 - 21h00

 

Doelstelling

De nadruk ligt op het herhalen van de verscheidene basistechnieken. Deze basistechnieken worden eveneens afgewisseld met verscheidene varianten en toepassingen. Sommige technieken worden bovendien meer in wedstrijdvorm gegoten om deze beter te leren toepassen.
Er zal in deze groep ook meer op conditie en fysiek getraind worden om techniek te kunnen koppelen aan kracht en uithouding.
Enkele geavanceerdere technieken komen ook reeds aan bod. Naargelang de graad en de leeftijd wordt er eventueel getraind op klemmen en wurgingen.
Vrijblijvend mogen deze judoka's deelnemen aan officiële ontmoetingen. Hiervoor krijgen onze judoka's een uitnodiging mee na de training.

Hier wordt de volledige waaier van de judomogelijkheden aangeboden, gecombineerd met de essentiële basisconditie. Basistechnieken worden enkel nog herhaald en worden als gekend beschouwd. Meer geavanceerde technieken worden ingeoefend. Klemmen en wurgingen (de jongsten van de groep niet) worden beheerst aangeleerd. De hoogste gordels krijgen de kata voorgeschoteld, een ceremonie die gekend moet zijn voor de examens. Bovendien worden de meeste technieken in wedstrijdvorm gegoten.
In deze groep zijn fysiek en conditie net zo belangrijk als techniek. Trainingen bestaan dus steeds uit een combinatie van beide.
De klemtoon van de trainingen wordt verschoven naargelang de periode van het jaar en dit als voorbereiding op examens en wedstrijden.