Groep Kleuters

Vrijdag: 17h30 - 18h15

Doelstelling

De nadruk ligt op het aanleren van de verscheidene basistechnieken, zoals vallen en judokoprol.
Ook leren onze jonge judoka's hier hun eerste worpen en houdgrepen. Het aanleren van de technieken zal altijd gebeuren op een speelse manier. Aanscherpen van de motoriek is eveneens een doelstelling. Zo wordt de basis gelegd om in de volgende groep de judotechnieken al een beetje onder de knie te hebben. Speelse oefeningen blijft het hoofddoel.